top of page
Chalkboard with Different Languages

ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ!

ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

 

ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ!

 

ਬਾਈਬਲ ਸੰਮਲਿਤ ਹੈ

bottom of page